Osteopathie bij Orthodontie

osteopathie bij pijn en ongemak van een beugel

osteopathie haarlem orthodontie

Schattingen lopen uit één maar ongeveer 45% van de Nederlandse kinderen hebben tegenwoordig een beugel. 
Vaak gaat dat goed, maar in veel gevallen gaat de correctie gepaard met (pijn) klachten. Hoofdpijn en nekklachten ten gevolge van het aandraaien of de corrigerende functie van de beugel kunnen heel vervelend en ontmoedigend zijn en in sommige gevallen zelfs leiden tot uitval.

Daarnaast kan de beugel leiden tot andere, minder grijpbare klachten die niet altijd direct in verband worden gebracht met de beugel. Patiënten klagen soms over duizeligheid, concentratiestoornissen, bewegingsapparaatklachten tot zelfs buikklachten aan toe.

De orthodontist heeft een breed scala aan adviezen voor patiënten en patiëntjes om het leed enigszins te verzachten, maar die werken soms onvoldoende. De consequenties zijn soms groot, zeker als de klachten de schoolprestaties (of werkprestaties) negatief beïnvloeden.

Osteopathie houdt zich onder andere bezig met het onderzoeken en oplossen van spanningen in bindweefselstructuren van het aangezicht en schedel. Ik doe dat in het kader van een verscheidenheid aan lichamelijke klachten, maar dit aandachtsgebied kan ook zeer interessant zijn ter ondersteuning van een orthodontische behandeling.

Osteopatische begeleiding van het beleid van de orthodontist maakt de correctie niet alleen aangenamer, maar de correctie zal in zijn geheel soepeler en soms sneller verlopen, doordat de kaak minder weerstand zal hebben tegen de corrigerende kracht van de beugel.

Boek hier uw afspraak: Klik op Halaxy


"An Osteopath must be an man of reason who proves his talk by his work."
A.T. Still, grondlegger van de osteopathie

Maak gelijk een afspraak

Klik op Halaxy (voorheen Healthkit):

Osteopathie en de beugel

osteopathie haarlem viscerocranium

Spanningen in de schedel leiden ertoe dat de boven en/of onderkaak zich anders dan normaal ontwikkelen. 

Die standsafwijking wordt gecorrigeerd met de beugel, maar de kracht van de beugel versterkt de spanning in het weefsel.

Door de spanning uit het weefsel van de schedel te halen, kost de correctie veel minder moeite en dus minder pijn.


Aanpassen

Google Analytics

Google Analytics is een service die op onze website wordt gebruikt en die verkeer bijhoudt, rapporteert en meet hoe gebruikers omgaan met onze website-inhoud om deze te verbeteren en betere diensten te bieden.

Facebook

Op onze website kunt u de inhoud ervan leuk vinden of delen op het sociale netwerk van Facebook. Door het te activeren en te gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter

Op onze website worden geïntegreerde tweets en deelservices van Twitter gebruikt. Door deze te accepteren en te gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid van Twitter: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies